Werkgebied


Het werkgebied van WBE Het Groote Veld beslaat een gebied van ongeveer 8.758 hectare. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.