Jager worden

Voor jacht, faunabeheer en schadebestrijding gelden strenge regels. Iedereen die daarbij betrokken is dient eerst een pittige opleiding met goed gevolg af te sluiten. Tijdens deze opleiding krijgt de aankomende jager scholing in:
  • Kennis van de flora
  • Kennis van de fauna
  • Wetskennis
  • Veilige omgang met een wapen
  • De verschillen tussen jacht, beheer en schadebestrijding
  • Schietvaardigheid
De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) organiseert deze jachtopleiding. Klik hier voor de website van de SJN.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.